Dofinansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tytuł operacji: Neurofeedback- trening mózgu

Realizowana przez Beneficjenta operacja prowadzi do osiągnięcia celu: zysku z działalności usługowej związanej z treningami mózgu.

W wyniku operacji wyżej wymieniony cel osiągnięty zostanie poprzez następujące wskaźniki:

– liczba utworzonych miejsc pracy- 1 (samozatrudnienie)

– liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa- 1.

Wartość uzyskanego dofinansowania- 100.000,00 zł.