O mnie

Jestem pedagogiem i certyfikowanym neuroterapeutą EEG Biofeedback. Ukończyłam studia pedagogiczne (specjalizacja edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i od razu rozpoczęłam pracę w zawodzie w szkole podstawowej. Wtedy odkryłam, że to zbyt mało, by rzeczywiście realizować zadania jako pedagog. W związku z tym kontynuowałam naukę, by dzisiaj móc pracować jako specjalista terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, terapeuta Biofeedback.

Ponadto ukończyłam wiele szkoleń i warsztatów (z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, technik coachingowych, uzależnień behawioralnych, poznawczo-behawioralnej terapii, terapii dzieci z autyzmem i ZA), które pomagają mi w codziennych kontaktach z najmłodszymi i ich rodzicami, w pracy interpersonalnej z dorosłymi. 


Dzięki temu mam holistyczne spojrzenie na człowieka i poszukuję rozwiązań jego trudności w wielu aspektach. Pracuję zarówno z osobami niepełnosprawnymi, jak i w normie intelektualnej, zdolnymi oraz z zaburzeniami funkcji wzrokowych, słuchowych i kinestetyczno-ruchowych, prowadząc zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, stymulująco- usprawniające.

Szkolenia I i II stopnia z zakresu teorii oraz praktyki EEG Biofeedback ukończyłam w Akademii Biofeedback EEG Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne w Warszawie. Program kursu był zgodny z wytycznymi Biofeedback Certification International Alliance.

W 2019 roku otworzyłam niewielki gabinet terapeutyczno- edukacyjny i wiem, że zdobyte doświadczenie, wiedza oraz zaangażowanie w pracy pozwalają mi na realizację zadań jeszcze bardziej wymagających. Obecnie prowadzę terapię neurofeedback z osobami dorosłymi oraz z dziećmi.  Interesuję się edukacją medialną, myśleniem wizualnym, kognitywistyką oraz neurodydaktyką. W wolnym czasie uwielbiam czytać książki oraz rysować twórcze notatki