Jak wyglądają sesje?

Proces diagnostyczny składa się z 2 etapów. W jego pierwszej części przeprowadzany jest wywiad z klientem na temat zgłaszanego problemu. W drugiej części dokonujemy zapisu miniQEEG, co pozwala na stworzenie spójnej diagnozy i planu terapii. Jest to proces całkowicie bezbolesny i nieinwazyjny. Klient otrzymuje podczas kolejnego spotkania pisemną diagnozę i plan terapii.

Na podstawie kwestionariusza i diagnozy komputerowej ustalamy indywidualny protokół treningowy.

Sesja trwa 45 minut. 

Do głowy klienta przyczepiane są elektrody, które monitorują zapis fal mózgowych. W tym przypadku elektrody służą jako lustro- dzięki nim można zobaczyć w postaci wykresów, wartości liczbowych odbicie lustrzane pracy mózgu. 

Terapeuta ustala poziom trudności zadania i na ekranie wyświetlany jest klientowi informacja w postaci wizualnej np. samochód na drodze. Samochód porusza się jeśli klient wytworzy odpowiednie fale mózgowe (wyznaczone w trakcie diagnozy), a zatrzymuje się jeśli poziom tych fal jest za mały. 

W ten sposób klient otrzymuje natychmiastową informację zwrotną o swoich falach mózgowych i jest w stanie wytworzyć ich więcej, z większą częstotliwością. Właśnie tak ćwiczymy koncentrację, uważność, regulację napięcia. Równocześnie terapeuta kontroluje zapis fal mózgowych (EEG) i ustala poziom trudności zadania, tak aby był motywujący do działania i rozwoju oraz  nie przekraczał możliwości klienta i nie zniechęcał.

Po zakończeniu całego cyklu (około 20 sesji- ilość sesji ustalana jest indywidualnie w zależności od diagnozy wstępnej) ponownie wykonujemy pomiar, który porównany jest z pierwszą próbą.