Usługi

Badanie ilościowe QEEG
przed treningami neurofeedback

Aby trening był zindywidualizowany i pomyślny, należy wykonać badanie QEEG. Analiza diagnostyczna powinna być wykonana na początku każdego cyklu treningowego neurofeedback. Badanie służy określeniu indywidualnych protokołów na podstawie tzw. „mapy mózgu” czyli analizy zapisów EEG oraz symptomów zgłaszanych przez klienta w trakcie wywiadu.

W trakcie zapisu wykonujemy testy sprawdzające funkcjonowanie mózgu w spoczynku oraz dla różnych stanów jego aktywności (m.in. czytanie, słuchanie, liczenie)

Następnie eliminujemy artefakty (tj. napięcie mięśniowe, ruchy gałek ocznych, ruchy kończynami)  i porównujemy otrzymane wyniki z normatywną bazą danych wg dr Tyla lub dr Fabera. Na tej podstawie można ocenić odchylenia w funkcjonowaniu konkretnych obszarów mózgu lub zaburzeń komunikacji między obszarami.

Badania diagnostyczne przeprowadzamy w soboty w godz. 8.00 – 13.00.

Dzień przed badaniem prosimy umyć głowę, natomiast w dniu badania nie używać  lakieru ani żelu do włosów, na dwie godziny przed wizytą nie pić napojów energetycznych, kawy, zjeść lekkostrawny psiłek.

Trening relaksacyjny

Verim Biofeedback Mind Reflection GSR – pomaga klientom w zrozumieniu swojego ciała oraz w osiągnięciu większej kontroli nad czynnikami wpływającymi na ich reakcje i dobre samopoczucie. System wykorzystuje czujnik oporności skóry, dzięki któremu zbiera informacje o wewnętrznym pobudzeniu pacjenta na bardzo głębokim poziomie. Te są elektronicznie wzmocnione i przekazywane do komputera, pokazując w ten sposób zależności między stanem somatycznym a psychicznym człowieka– stan napięcia emocjonalnego.

Wyniki wysokie (niska potliwość) oznaczają niską aktywność współczulną, a niskie – aktywność wysoką, która w większości przypadków spowodowana jest stresem objawiającym się nasiloną potliwością rąk i stóp z uczuciem ich zimna. Jeśli jednak nauczymy się kontrolować temperaturę, oporność skóry, akcję serca i oddech, będziemy w stanie działać opanowani w każdych warunkach, nie tracąc kontroli nad sobą. W trakcie treningu urządzenie przesyła pozyskany sygnał do gry komputerowej. Zadaniem klienta jest rozpoznanie, jak jego stopień pobudzenia lub wyciszenia wpływa na to co dzieje się na ekranie. Dzięki terapii Biofeedback Verim możliwa jest praca nad zdolnością koncentracji, umiejętnością relaksacji, a także kształtowaniu cierpliwości i rozwijaniu łatwości samooceny.

Trening koncentracji uwagi

Sesja trwa 45 minut. Do głowy klienta przyczepiane są elektrody, które monitorują zapis fal mózgowych. W tym przypadku elektrody służą jako lustro- dzięki nim można zobaczyć w postaci wykresów, wartości liczbowych odbicie lustrzane pracy mózgu. Pasma są prezentowane liczbowo i graficznie na monitorze terapeuty, zaś klient obserwuje na swoim monitorze przetworzony przez odpowiednie oprogramowanie efekt – zapis graficzny lub dźwiękowy. Trenujący widzi czynność bioelektryczną swojego mózgu pod postacią np. samochodu, piłki czy labiryntu i uczestniczy w grze wyłącznie przez własne myśli bez klawiatury – siłą woli kieruje grą. W tym czasie dzięki sprzężeniu zwrotnemu (drogą wzrokową i słuchową) trenujący otrzymuje ciągłą informację o swoim aktualnym stanie i wynikach. Terapeuta wzmacnia pożądane i hamuje niepożądane pasma fal mózgowych zależnie od klinicznych objawów i wzorców EEG.

Za dobrze wykonane zadanie łączące się z powstaniem pożądanych i hamowaniem niepożądanych pasm fal mózgu otrzymuje nagrodę: wideogra postępuje, otrzymuje punkty na monitorze, punkty sygnalizowane dźwiękowo. W ten sposób otrzymuje sprzężenie zwrotne drogą wzrokową, słuchową.

W zależności od powagi problemu, z którym zgłasza się pacjent, ilość treningów wynosi od 15. Najczęściej w stanie zdrowia do optymalizacji funkcji wystarczy 15 treningów, w stanie lekkich i średnich zaburzeń pracy mózgu 20-40-60 treningów. W stanie ciężkich zaburzeń pracy mózgu do ponad 40-60-100 treningów, aby uzyskać i utrwalić poprawę, bowiem w treningach ważne jest nie tylko osiągniecie poprawy stanu, ale utrwalenie uzyskanych wyników, co wymaga czasu. Ilość treningów ustalana jest po diagnostyce wstępnej.

Aby treningi były skuteczne, odstęp między treningami nie powinien wynosić więcej niż 7-10 dni, zaś najlepiej jeżeli treningi odbywają się w trybie 2 razy w tygodniowo. Treningi o mniejszej częstotliwości np. 1 raz tygodniowo łączy się z długim oczekiwaniem na efekty treningów.

Terapia pedagogiczna

Zajęcia z terapii pedagogicznej skierowane są do dzieci:

 • o inteligencji przeciętnej i niższej niż przeciętna,
 • z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju  ruchowego razem z zakłóceniami procesu lateralizacji,
 • z problemami w zakresie funkcji wzrokowych i słuchowych,
 • o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno – motywacyjnych,
 • z zaburzeniami mowy,
 • z zaburzeniami zdolności matematycznych,
 • ujawniających problemy z nauką pisania i czytania,
 • z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych.

Porażki na gruncie szkolnym przyczyniają się spadku samooceny dziecka. To zaś może generować problemy wychowawcze, emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych. Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom  możliwość stabilnego rozwoju  poznawczego, emocjonalnego, jak i społecznego.

Zajęcia z terapii pedagogicznej służą:

 • stymulowaniu i usprawnianiu rozwoju funkcji psychomotorycznych,
 • wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów,
 • eliminowaniu niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.
Przebieg terapii:

Pierwszym krokiem jest diagnoza przejawów i przyczyn niepowodzeń szkolnych dziecka. Jeśli jest dostępna, analiza dokumentacji psychologiczno- pedagogicznej dziecka, dokumentacji szkolnej. Następnym krokiem jest opracowanie indywidualnego planu pracy z dzieckiem. 

Warto pamiętać, że najlepsze efekty przynosi systematyczna praca z dzieckiem kontynuowana również w środowisku domowym.